Drošas braukšanas rullis

Noteikumi braukšanai ar motocikliem ir izstrādāti nevis tāpēc, lai kādam mācītu kad, kas un kā jādara, bet gan lai visiem nodrošinātu maksimālu braukšanas drošību.

Vispārīgie noteikumi | Braukšana kolonnā | Brīdinājuma signāli | Manevrēšana

Vispārīgie noteikumi.

1. Noteikumu ievērošana ir svarīga gan no satiksmes, gan arī no personīgās drošības viedokļa. Braucot ar motociklu ir jāapzinās paaugstinātais risks. Tas nozīmē arī motobraucēju paaugstinātu atbildību, sevišķi atbildību par pasažieri. Katram motociklistam ir jābūt atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai.
2. Rūpējies par savu moci kā sevi pašu. Pirms braukšanas vienmēr pārbaudi motocikla tehnisko stāvokli. Braucot ņem līdzi to, kas nepieciešams minimālam remontam.
3. Ekipējumam, t.sk. pasažiera ekipējumam jāatbilst visām drošības prasībām. Vienmēr lieto aizsargbrilles. Vienmēr nodrošinies braukšanai jebkuros laika apstākļos un jebkurā diennakts laikā. Ja izbraucot no rīta spīd saule, tas nenozīmē, ka pēc kāda laika neuznāks lietus, vai arī atgriežoties būs jau tumšs un ar saulesbrillēm vairs neko nevarēs redzēt.
4. Braukšanas drošība gan tev, gan arī citiem vistiešākajā veidā ir saistīta ar tavu braukšanas prasmi. Droši jājūtas braucot jebkuras intensitātes satiksmē, jebkuros laika apstākļos un uz jebkura seguma ceļiem. Nekautrējies, attīsti savu braukšanas māku! Pavasarī kārtīgi „izloci” savu braucamo, atjauno manevrēšanas un bremzēšanas iemaņas. Bremzējot izmanto gan priekšējās, gan arī pakaļējās bremzes (priekšējās bremzes pareiza izmantošana sastāda 70% no visa bremzēšanas spēka). Tam būs īpaša nozīme ekstrēmas bremzēšanas gadījumā.
5. Ceļu Satiksmes Noteikumi ir jārespektē un to ievērošana ir katra motobraucēja personīgā atbildība, taču galvenais princips ir - neradīt draudus sev un citiem satiksmes dalībniekiem, braukt tā, lai netraucētu citiem. Saudzē brāli kājāmgājēju un brāli autobraucēju, t.i. negāzē un nešauj ar savu izpūtēju. Nemanevrē tā, lai citi satiksmes dalībnieki būtu spiesti strauji mainīt braukšanas virzienu vai bremzēt.
6. Braukšana alkohola reibumā, kas apdraud personīgo un citu drošību, ir nepieļaujama. Lai gan alkohola daudzuma kontrole ir katra paša personīga lieta (un pienākums), citu motobraucēju uzdevums ir palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu un, nepieciešamības gadījumā, pat noņemt no distances nepamatota optimisma pārņemtu brauktgribētāju.
7. Uzmanies no auto – to manevri ir grūti prognozējami. Autovadītāji ne vienmēr spēj saprast, ka mocis ir daudz dinamiskāks un tāpēc nepareizi novērtē distanci. Bez tam, autovadītāji bieži vien vienkārši neredz tuvojošos motociklu.
8. Braucot centies būt pamanāms citiem satiksmes dalībniekiem. Neslēpies aiz smagās mašīnas vai citiem objektiem. Izmanto gaismu atstarojošus elementus gan uz motocikla, gan uz apģērba. Nepieciešamības gadījumā, izmanto tālās gaismas, skaņas signālu (uzliec savam mocim kārtīgas taures!), izmanto arī izpūtēju kā skaņas signālu.
9. Esi uzmanīgs - izvēlies tādu braukšanas ātrumu, lai spētu pilnībā kontrolēt savu motociklu. Uzmanies no dziļām risēm, bedrēm, slapja ceļa un peļķēm (nevar zināt, cik tā peļķe ir dziļa). Uzmanies no grants vai smilts sanesumiem uz asfalta u.tml. Braucot izvairies no pārāk ilgas skatīšanās uz ceļmalas objektiem (smukām meitenēm, zīmēm, izkārtnēm u.tml). Pirms manevriem vienmēr pārbaudi situāciju apskatoties divas reizes.
10. Nespraucies pa vidu braucošā kolonnā! Ja gribi, pievienojies tai beigās.


Braukšana kolonnā.

11. Braukšana organizētā grupā (kolonnā) ir daudz drošāka gan pašiem braucējiem, gan arī pārējiem satiksmes dalībniekiem. Kolonna ir pamanāma, braukšanas ātrums ir mazāks. Kolonnu parasti vada pieredzējis motobraucējs, kurš brauc kolonnas priekšgalā (kreisajā pusē) un, veicot jebkurus manevrus, novērtē situāciju un raugās, lai tas būtu droši visiem motobraucējiem.
12. Kolonnas izkārtojums braucot - blakus pa diviem, „zigzagā” vai pa vienam ir atkarīgs no satiksmes apstākļiem, no ceļa platuma un ceļa stāvokļa. Izkārtojumu nosaka brauciena vadonis (pacelta roka ar vienu vai diviem pirkstiem). Distance starp motocikliem nedrīkst būt pārāk liela, lai kolonnai būtu vienots raksturs un mašīnas to uztvertu kā vienu veselu vienību (necenstos iespraukties). Braucot kolonnai jāiekļaujas vienā braukšanas joslā! Visi kolonnai jābrauc tajā joslā, pa kuru brauc vadonis.
13. Sākotnējo izkārtojumu brauciena laikā patvaļīgi mainīt nedrīkst! Neapdzen pārējos un nemaini savu pozīciju kolonnā. Braucot ir būtiski, lai visu laiku justu līdzbraucējus - varētu redzēt blakus braucēju, kā arī varētu spogulī redzēt aizmugurē pa diagonāli braucošo (tas ir vēl viens distances nosacījums). Pareizās distances ieturēšana ir ikviena braucēja pienākums!
14. Apdzenot dzelžaini jāievēro izvietojuma secība (piem., Nr.3. nekādā gadījumā nedrīkst līst priekšā Nr.2.). Ja ceļš ir pietiekami plats, var apdzīt visa kolonna kopumā braucot pa diviem paralēli (tādā gadījumā kreisajā pusē braucošajam Nr.1. ir jāatstāj pietiekami vietas blakus braucošajam Nr.2. utt.). Apdzenot brauciena vadonim ir jāņem vērā kolonnas kopīgais garums un zināmu laiku jābrauc ar lielāku ātrumu, lai pēc apdzīšanas izveidotos pietiekami daudz vietas visai kolonnai.
15. Brīdinājuma signālus ar roku dod brauciena vadonis, lai savlaicīgi pievērstu aizmugurē braucošo uzmanību pirms apstāšanās, pagriezieniem, vai citos gadījumos. Signālus atkārto aizmugurē braucošie, lai tos varētu redzēt visi pārējie.
16. Šķērsojot krustojumu jācenšas, lai visa kolonna paspētu pabeigt to pie zaļās gaismas. Kolonnā braucot, nekādā gadījuma nedrīkst strauji bremzēt.
17. Benzīna uzpildīšana ir jāveic pirms ierodamies uz tikšanās vietu. Braucienu laikā kopīgi uzpildoties, benzīna bākas ir jāpiepilda „līdz lūpai” pilnīgi visiem, neatkarīgi no tā, cik pilna tā katram ir. Pat viens litrs benzīna, kas vēlāk var pietrūkt (varētu nobraukt aptuveni 20km!), var radīt problēmas gan sev, gan visiem pārējiem.
18. Pulcēšanās braucienam parasti tiek noteikta vismaz pusstundu pirms paredzamā starta laika. Motobraucēji, cienot pārējos, cenšas ierasties savlaicīgi.
19. Motociklus novieto vienā rindā (parasti 30% leņķī pret trotuāru, paredzamās braukšanas virzienā), tā, lai bez problēmām varētu uzsākt braukšanu. Norobežotās vietās vai telpās motocikli jānovieto tikai un vienīgi ar priekšējo riteni izbraukšanas virzienā!
20. Uzsākot braukšanu, brauciena vadonis izziņo 5 vai 10 min. gatavību, kuras laikā brauciena dalībniekiem ir pilnībā jāsagatavojas braukšanai. Braukšanu uzsāk tikai tad, kad brauciena vadonis ir pārliecinājies par visu braucēju gatavību. Skaitliski lielas grupas braukšanai gatavojas nostājoties braukšanas kārtībā.
21. Kolonnas beigās brauc kāds no pieredzējušiem braucējiem. Ja kolonna ir gara, brauciena vadonim un kolonnas noslēdzošajam braucējam tiek rekomendēts lietot rācijas, kas nodrošina koordinētu rīcību manevrējot un apdzenot. Ja kāds no braucējiem nezināmu iemeslu dēļ izstājas no kolonnas, noslēdzošā braucēja pienākums ir apstāties un noskaidrot iemeslus. Nepieciešamības gadījumā, noslēdzošais braucējs apdzen kolonnu un informē brauciena vadoni par nepieciešamību apstādināt kolonnu.


Brīdinājuma signāli.

1. „uzmanību!” – īslaicīgi gaisā pacelta roka.
2. „STOP!” – gaisā pacelta un ilgstoši turēta roka.
3. „pagrieziens” (pa labi / pa kreisi) – uz attiecīgo pusi izstiepta roka.
4. „apgriešanās” (braucienam pretējā virzienā) – apļa veida kustības ar gaisā paceltu roku.
5. ”izstāšanās no kolonnas” * (tehniska vai cita iemesla dēļ) – uz leju nolaista kreisā roka.
6. „apdzen!” * (brauc man droši garām!) – kustības ar lejā nolaistu kreiso roku braukšanas virzienā.
7. *signālu par izstāšanos no kolonnas vai “apdzen” rāda katrs kolonnas dalībnieks individuāli, ja tas nepieciešams.


Manevrēšana.

Pārkārtošanās uz kreiso joslu – kolonnas vadītājs rāda signālu ”uzmanību”, tad “pa kreisi” un uzsāk manevru, pārējie seko nemainot kolonnas vienotību.
Pārkārtošanās uz labo joslu – kolonnas vadītājs rāda signālu “uzmanību”, tad “pa labi” un uzsāk manevru, pārējie seko nemainot kolonnas vienotību.
Nogriešanās pa labi / pa kreisi – kolonnas vadītājs parāda signālu “STOP”, kolonna samazina ātrumu līdz nepieciešamajam; tad kolonnas vadītājs parāda signālu „pa labi/ pa kreisi” un uzsāk šo manevru.
Kolonnas izjukšana (divās vai vairāk daļās) – noslēdzošais braucējs, ja tas ir nepieciešams, apdzen kolonnu un informē brauciena vadoni, kas apstādina kolonnu.

...